За проекта

Схема за финансиране и изпълнение.Проектът се изпълнява от Сдружение „Асоциация на доставчиците на социални услуги” (АДСУ), в партньорство с „Ейвън Телекеър” (Великобритания) и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз през Европейски социален фонд.

Цели и целева група.Проектът е насочен към разработване, тестване и популяризиране на иновативен модел на дистанционна услуга в дома на хора с увреждания.

Целеви групи са доставчици на социални услуги (общини и НПО), хората с увреждания и техните близки, представители на МТСП, АСП и Столична община.

Подход и дейности. Подходът на работа се основава на европейските принципи за ефективно управление на професионалната грижа за хора увреждания и включва:

  • Проучване и трансфер на британския опит в предоставяне на дистанционни услуги на хора с увреждания;

  • Обучение на екип „Дистанционна услуга”;

  • Разработване на организационен и професионален модел за дистанционна услуга в подкрепа на хора с увреждания;

  • Тестване на иновативния модел на дистанционна услуга в Столична община;

  • Демонстриране и широко популяризиране на иновативната дистанционна услуга като подкрепяща социална услуга.

Продължителност. Проектът е с продължителност 18 месеца (юли 2013 г.- декември 2014 г.).

Бюджет: 171 010.46 лв.